logo GeoTV
FORMULÁR DOPYTU
Dopyt na geodetické práce
( prosíme o vyplnenie a zaslanie a my Vám zašleme cenovú ponuku na geodetické práce )Meno a priezvisko: *
Názov firmy: (iba pre právnické osoby)
Adresa (sídlo firmy):
PSČ Mesto:
Telefón: *
E-mail: *

Druh práce:
geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (pozemkov)
geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby na vydanie pôžičky
geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
vytýčenie stavby
vytýčenie hranice pozemku
polohopisný plán
polohopisný a výškopisný plán
zameranie skutočného stavu
spätná identifikácia parciel
iný druh práce (bližšiu špecifikáciu popíšte v poli "poznámka")

Poznámka k druhu práce


Okres
Katastrálne územie:
Parcelné čísla

Komentár:


           Údaje označené * sú povinné.
Po obdržaní údajov sa vám ozveme najneskôr do 48 hodín.
O firme
Ponuka prác
Referencie
Kontakt
Dopyt


O firme | Ponuka prác | Referencie | Kontakt | Dopyt | © Geodézia Trebišov, s.r.o.