logo GeoTV
REALIZOVANÉ ZÁKAZKY
BCI, a.s. Žilina
» geodetické práce na stavbe TESCO Trebišov
» geodetické práce na stavbe Kaufland Trebišov
Slovenský vodohosp.podnik,š.p. OZ Košice:
» zameranie prietrže a sanácie PB hrádze Ondavy po povodni v roku 2010
»  účelové mapovanie  a vyhotovenie GP pre akciu „ Bodrog ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 7 km  ( dočasný a trvalý záber)
» účelové mapovanie  a vyhotovenie GP pre akciu „ Latorica ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 40 km
» vypracovanie GP pre akciu „ Laborec PB a ĽB hrádza“
» vytýčenie vlast. hraníc VD Domaša a VD Zemplínska Šírava
Slovenské telekomunikácie , a.s. OZ Rádiokomunikácie, Bratislava:
» vypracovanie GP pre majetkoprávne vysporiadanie televíznych prevádzačov v okresoch Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Humenné, Snina, Svidník, Bardejov, Stropkov, Gelnica a Medzilaborce
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
» projekt pozemkových úprav Hriadky – zapísaný v KN
» projekt pozemkových úprav Malý Ruskov – zapísaný v KN
ISTROFINAL, a.s., Žilina – developerská spoločnosť
» geodetické práce v etape prípravy, realizácie a kolaudácie stavby „TESCO 3K Trebišov“
» geodetické práce pre akciu „Polyfunkčný objekt Trebišov“
Geodetické práce pre:
Mestský úrad Trebišov, Sečovce
Obce: Brehov, Cejkov, Čerhov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hriadky, Kašov, Kožuchov, Kravany, Nový Ruskov, Nižný Žipov, Novosad, Parchovany, Slovenské Nové Mesto, Zámutov a mnohé ďalšie...
OC KauflandOC KauflandOC Kaufland
OC TESCO
vytýčenie hranícReferencie
O firme
Ponuka prác
Referencie
Kontakt
Dopyt


O firme | Ponuka prác | Referencie | Kontakt | Dopyt | © Geodézia Trebišov, s.r.o.