Realizované zákazky

BCI, a.s. Žilina

Realizovali sme geodetické práce pri výstavbe obchodných centier v meste Trebišov, a to konktrétne TESCO Trebišov, BILLA Trebišov a KAUFLAND Trebišov.

Slovenský
vodohospodársky podnik

(vodohospodárske zamerania, vlastnícke hranice)
 
 účelové mapovanie a vyhotovenie GP pre akciu „ Latorica ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 40 km
účelové mapovanie a vyhotovenie GP pre akciu „
Bodrog ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 7 km ( dočasný a trvalý záber)
vytýčenie vlast. hraníc VD Domaša a VD Zemplínska Šírava