Vybavenie firmy

SOKKIA SET 330R

Vlastné podrobné meranie uskutočňujeme bezhranolovou laserovou  stanicou SOKKIA SET 330Ra štandardnou totálnou stanicou
SOKKIA SET 4C.

Leica GPS900CS

Pre zameriavanie a vytyčovanie pozemkov v rozsiahlych plochách nekrytých porastoch používame GPS systém Leica GPS900CS, využívajúci službu SKPOS.

FOIF CY F90

Pre zameriavanie, vytyčovanie a inžiniersku geodéziu v porastoch, lesoch a krytých plochách používame GPS systém FOIF, ktorý tvorí vrstvy, čiary a meria pod náklonom až do 30° od kolmice na zemský povrch. 

HP DesignJet T770

Ponúkame aj veľkoformátovú tlač na plotri  HP DesignJet T770.