Geodetická kancelária

Geodetická spoločnosť, ktorá ponúka vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie stavebných objektov, porealizačné zameranie stavieb a iné.