Realizované zákazky

BCI, a.s. Žilina

Realizovali sme geodetické práce pri výstavbe obchodných centier v meste Trebišov, a to konktrétne TESCO Trebišov, BILLA Trebišov a KAUFLAND Trebišov.

Slovenský
vodohospodársky podnik

(vodohospodárske zamerania, vlastnícke hranice)
 
 účelové mapovanie a vyhotovenie GP pre akciu „ Latorica ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 40 km
účelové mapovanie a vyhotovenie GP pre akciu „
Bodrog ĽB a PB hrádza“ v dĺžke 7 km ( dočasný a trvalý záber)
vytýčenie vlast. hraníc VD Domaša a VD Zemplínska Šírava

Stavoservis, s.r.o.

Realizovali sme rozsiahle geodetické práce pre stavebnú firmu Stavoservis, s.r.o., ako napríklad vytyčovanie základových betónových pätiek na stavbe " Výrobná hala - prístavba " č.s. 3455, s vytyčovaciou presnosťou 1mm. Vytyčovali sme podkladové betóny, stredy betónových kociek a prieseky stredov na šalovacích dielcoch. 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

PPÚ Hriadky

Projekt pozemkových úprav (PPÚ)
Hriadky, zapísaný v Katastri nehnuteľností 

PPÚ Malý Ruskov

Projekt pozemkových úprav (PPÚ) Malý
Ruskov, zapísaný v Katastri nehnuteľností

PPÚ Veľká Bara

Projekt pozemkových úprav (PPÚ) Veľká Bara, prebieha prejednávanie Registra
nového stavu (RNS)